Σκοπός του σεμιναρίου:
Η γραμματειακή υποστήριξη και η οργάνωση γραφείου σε μια εταιρεία προσφέρει σε όλα τα επίπεδα, τόσο για μεμονωμένες εργασίες, όσο και για την διοικητική βοηθητική στήριξη των επιχειρήσεων και των τμημάτων αυτής. Έτσι, μπορεί να δημιουργηθεί ένα οργανόγραμμα της επιχείρησης με τα απαιτούμενα τμήματα, που είτε διευθύνονται από τους ίδιους τους επιχειρηματίες, είτε από στελέχη, δεν υστερούν σε διοικητική εκτελεστική υποστήριξη.

Εκπαιδευτική Ύλη:

  • Τεχνική Yποστήριξη
  • Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο (e-mail services)
  • Internet Search & Development
  • Καταχωρήσεις Στοιχείων σε Η/Υ
  • Εξυπηρέτηση Πελατών
  • Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
  • Διαχείριση Χρόνου

CERTIFICATION:
Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ1 (με την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
Πρακτική εξάσκηση (Test προσομοίωσης εξετάσεων)
Προώθηση Βιογραφικού
Ύλη
Επιπλέον 3 ώρες για να αναλύσουμε τυχόν απορίες
Το Σεμινάριο επιδοτείται μέχρι και 100% από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ (0,24%) του ΟΑΕΔ.

Ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:
Καθημερινά: 10:00-13:00, ή 13:00-16:00, ή 16:00-19:00 ή 19:00-22:00
Σάββατο: 10:00-13:00

Τώρα και με την online αγορά μπορείτε να εγγραφείτε και στο μάθημα που σας ενδιαφέρει!

Showing only one result

Management

(0 review)
45
students
0
€400.00 €330.00

€400.00 €330.00