fbpx

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ MICROSOFT OFFICE

Η σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτεί επαγγελματίες με ατομικές ικανότητες στο λειτουργικό χειρισμό των Windows, word, excel, PowerPoint, Access, Internet & Outlook. Εμείς σας δίνουμε τη δυνατότητα, να αποκτήσετε τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να δημιουργείτε, να οργανώνετε, να μορφοποιείται τα έγγραφα σας με τις σύγχρονες εφαρμογές της Microsoft Office. Προετοιμάζουμε επαγγελματίες για απόκτηση πιστοποιητικού αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ MICROSOFT OFFICE


Πρόγραμμα Πρακτικής

 1. Κατά την δωρεάν εγγραφή (χωρίς κάποιο κόστος εγγραφής) μπορείτε να κάνετε όλα τα test (Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet – Outlook, Access) σε Test Simulator
 2. Η συμμετοχή στις εξετάσεις των καταρτιζόμενων είναι υποχρεωτική.
 3. Το κόστος συμμετοχής τους στις εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένου του κόστους έκδοσης του πιστοποιητικού, ανέρχεται σε 110€.
 4. Δεν αποκλείεται στους φορείς κατάρτισης αλλά και στους καταρτιζόμενους/ες να συμμετέχουν σε περισσότερες προσπάθειες πιστοποίησης με πρόσθετο κόστος πιστοποίησης για τον ωφελούμενο που ανέρχεται στα 20€ για κάθε ενότητα σε περίπτωση επανεξέτασης.
 5. Οφελούμενοι σε αυτην την προσφορά μπορούν να είναι όσοι επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις επιπέδου Core.
 1. Ώρες πρακτικής άσκησης για κάθε ενότητα είναι 18 ώρες το ανώτατο (κατόπιν συνεννόησης για μέρες και ώρες)
 2. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης των Test πιο γρήγορα προχωράμε αμέσως στην εξέταση των ενοτήτων.
 3. Η καταβολή των εξέταστρων δύναται να καταβληθεί σε 2 δόσεις:
  1. 50€ για την κατοχύρωση τις θέσης σας
  2. 60€ με την ολοκλήρωση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης.
 4. Ωφελούμενοι σε αυτήν την προσφορά μπορούν να είναι όσοι επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις επιπέδου Core.

ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ:


Global Cert

Η Global Cert είναι Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού με συνεχή και εδραιωμένη παρουσία στον τομέα της πιστοποίησης από το 2013 στην Ελλάδα. Με την απόφαση της υπ’ αρ. ΔΠ/15369-10/04/2014 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για πιστοποίηση προσώπων σε Βασικές δεξιότητες Πληροφορικής για τα λειτουργικά της Microsoft(Windows 7, καθώς και για τη σουίτα του Office 2010 και σύντομα για Windows 8.x και Office 2013), τα πιστοποιητικά της Global Cert με ISO 9001:2008 αποτελούν εγγύηση και αναγκαίο εφόδιο για πρόσληψη στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα. Η Global Cert είναι ένας Φορέας επικεντρωμένος στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, πάντα εναρμονισμένος με τις εξελίξεις της σύγχρονης τεχνολογίας, που αποσκοπεί στην απόλυτη ικανοποίηση των πελατών του και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών του.

ή

Unicert

Η Universal Certification Solutions – UNICERT είναι ένας σύγχρονος Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου ∆υναµικού, πιστοποιηµένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µε την υπ’ αριθµ 148/21.1.2015 απόφαση του ∆.Σ. για την πιστοποίηση προσώπων σε Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισµού Η/Υ και κατ’ επέκταση τα πιστοποιητικά του αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για προσλήψεις στο ελληνικό δηµόσιο και διαγωνισµούς Α.Σ.Ε.Π.. Είναι πιστοποιηµένος κατά ISO 9001:2008 και διαπιστευµένος από το Ε.ΣΥ.∆. κατά ISO/IEC 17024:2012 (σε 7 περιγράµµατα) γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται µε αµεροληψία και µε τεκµηριωµένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισµένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιµο από τους Εθνικούς Φορείς ∆ιαπίστευσης των χωρών – µελών της Ε.Α. (European cooperation for Accreditation).

ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες στους καταρτιζόμενους/ες:

 • Test Simulator 18 Ωρών
 • Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό κατά την διάρκεια των Test Simulator.
 • Πριν την μέρα των εξετάσεων, θα λυθούν απορίες με ειδικευμένο εισηγητή.
 • Όλα τα παραπάνω θα τα αποκτήσετε με την δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use. To find out more, including how to control cookies, see here: more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close